Komandējuma pieteikuma dokumenta tips

Komandējuma pieteikuma dokumenta pamatveidam (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi):

 

1. Iespējams definēt Komandējuma tipu: Iekšzemes vai Ārvalstu, pievienojot attiecīgo lauka atribūtu.

 

Ja Komandējuma tips ir Iekšzemes, tad sistēma kontrolē, lai lappusē Valstis varētu norādīt tikai vienu valsti, kura vienāda ar sistēmas parametros norādīto valsti (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri-> lappuse Sistēma, lauks Valsts)

Ja  Komandējuma tips ir Ārvalstu, tad sistēma kontrolē, lai lappusē Valstis nevarētu izvēlēties valsti, kura vienāda ar sistēmas parametros norādīto valsti.

 

 

 

2. Iespējams definēt vai lauks Izdevumu apmaksas veids ir obligāts vai nē (Jā /Nē). Pēc noklusējuma lauks nav obligāts.