Jaunas ceļazīmes ievadīšana

Par noteiktu laika periodu jāveido ceļazīme, kurā tiek iekļauti visi šajā laika periodā veiktie maršruti.

 

Izvēlne: Autotransports -> Ceļazīmes

 

Ceļazīmju sarakstā galvenie autovadītāji ievada ceļazīmes viņu atbildībā esošajam autotransportam par atskaites periodu.

 

 

Ceļazīmju saraksts noklusēti atlasa ierakstus tikai par iepriekšējo un tekošo mēnesi. Ja nepieciešams atlasīt datus par citu periodu, iespējams izmantot saraksta filtru.

 

Ceļazīmes iespējams ievadīt tikai tām autotransporta kartītēm, kurām Horizon statuss ir Aktīvs.

Piekļuve ceļazīmju sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon definētajām lietotāju tiesību lomām. Ceļazīmes Horizon WEB var ievadīt tikai tie WEB lietotāji, kuri Horizon ir definēti kā galvenie autovadītāji. Šādi web lietotāji var ievadīt, labot un apskatīt ceļazīmes tikai par tām automašīnām, kurās viņi ir piesaistīti kā galvenie autovadītāji. Vienai automašīnai vienlaicīgi var būt tikai viens galvenais autovadītājs. Pazīmi “Galvenais” ir iespējams mainīt, piešķirot to citam autovadītājam un ierobežojot to ar “Spēkā no”  – “Spēkā līdz” datumiem.

 

Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem WEB lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var ievadīt un labot ceļazīmes par tām autotransporta kartītēm, kurām viņi ir piesaistīti kā galvenie autovadītāji un papildus apskatīt savu padoto – galveno autovadītāju – ievadītās ceļazīmes.

 

Lai izveidotu jaunu ceļazīmi, jānospiež poga un no piedāvātajiem ceļazīmju pieteikumu dokumentu tipiem, jāizvēlas nepieciešamais:

 

Tiek atvērts Ceļazīmes pieteikuma ievadlogs, kas sastāv no galvenes un vairākām ar virsrakstiem atdalītām informācijas daļām: Maršruti, Degvielas saņemšanas dokumenti un Kopējais degvielas patēriņš un Degvielas patēriņa sadaļa katrai degvielas markai atsevišķi. Sadaļas Maršruti un Degvielas saņemšanas dokumenti tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas . Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas .

 

 

 

Vispirms jāaizpilda ievadloga galvene ar vispārējo informāciju par ceļazīmi.

Pieejami šādi ievadlauki:

Numurs

Ceļazīmes numurs - tiek piešķirts automātiski. Nav labojams.

Pieteikuma statuss

Pēc noklusējuma tiek piedāvāts Jauns. Nav labojams.

Datums

Tiek piedāvāts ceļazīmes ievades uzsākšanas datums un laiks. Nav labojams.

Automašīna

Izvēlas no automašīnu saraksta, kurās pieteicējs reģistrēts kā autovadītājs RVS Horizon Autotransporta kartītē. Lauks tiek aizpildīts noklusēti gadījumos, ja autovadītājs ir norādīts kā galvenais tikai vienai autotransporta kartītei. Uzklikšķinot uz blakus esošās pogas Skybrake, iespējams piekļūt GPS sistēmai, kurā tiek atvērta informācija par automašīnu, par kuru tiek noformēta ceļazīme.

Struktūrvienība

Lauks tiek aizpildīts ar autotransporta kartītē norādīto struktūrvienību.

Degvielas markas

Pēc noklusējuma tiek piedāvāta automašīnai piesaistītā degvielas marka RVS Horizon Autotransporta kartītē.

Atbildīgais

Automašīnai reģistrētais Galvenais autovadītājs.

Pieteicējs

Ceļazīmes pieteicēja vārds, uzvārds, informācijai redzams personas pamatslodzes amats.

Pēc noklusējuma tiek piedāvāts lietotājs, kas pieslēdzies sistēmai, nav labojams.

Apstiprinātājs

Persona, kas apstiprina ceļazīmi - pēc noklusējuma tiek piedāvāts automašīnas vadītāja Administratīvās struktūrvienības pirmais apstiprinātājs. Apstiprinātāja nomaiņai pieejama izvēle no saraksta - apstiprinātāju saraksts atkarīgs no RVS Horizon Uzskaites parametros norādītā un apstiprinātājam jābūt ievadītam RVS Horizon Apstiprinātāju klasifikatorā (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji).

Datums no

Brauciena sākuma datums. Lauks tiek aizpildīts noklusēti ar pēdējās ceļazīmes beigu datumu. Ja attiecīgajai autotransporta kartītei nav ievadīta neviena ceļazīme, lauks jāaizpilda manuāli un datums jāievada no kalendāra.

Datums līdz

Brauciena beigu datums - ievada no kalendāra.

Nospiežot pogu, iespējams izveidot jaunu e-pastu, ar aizpildītu adresātu attiecīgajai personai (kuras ievadlogam blakus atrodas ikona):

- e-pasts Pieteicējam;

- e-pasts Atbildīgajam;

- e-pasts Apstiprinātājam.

 

Tālāk jāaizpilda brauktie Maršruti.

 

Vispirms ir nepieciešams ievadīt visus Maršrutus attiecīgajā ceļazīmes periodā, skatīt Maršruti.

 

Noklikšķinot uz pogas , automātiski tiek ielasītas visas iepriekš ievadītās maršruta kartes, kas ietilpst ceļazīmes norādītajā periodā un attiecas uz ceļazīmē norādīto AT kartīti.

 

Maršrutus, ja nepieciešams, iespējams ievadīt arī manuāli, nospiežot pogu - sarakstā tiek izveidota pirmā rinda.

 

Pēc rindiņas aizpildes jānospiež ,  rindiņa tiek saglabāta.

Nospiežot , rindiņā ievadītā informācija tiek atcelta.

Saglabāto rindiņu iespējams labot, nospiežot pogu un dzēst, nospiežot pogu .

 

Maršrutu aizpildei pieejami ievadlauki.

Datums

Datums, kurā veikts maršruts.

Maršruts

Teksta veidā ievada maršrutu, piem. Rīga-Jelgava.

Numurs

Maršruta numurs

Kilometri

Maršrutā nobrauktie kilometri.

Motorstundas

Maršrutā patērētās motorstundas.

Mērķis

Izvēlas no Braucienu mērķu klasifikatoru saraksta

Darba stundas

Darba stundu skaits - informatīvs lauks.

Piezīmes

Ja nepieciešams, brīva teksta formā ievada komentārus.

Autovadītājs

Izvēle no Autovadītāju saraksta.

 

Degvielas saņemšanas dokumentu sarakstā tiek ievadīti degvielas saņemšanas dokumenti (čeki), kas attiecas uz degvielas pirkumiem.

Noklikšķinot uz pogas , automātiski tiek ielasītas visi iepriekš ievadītie degvielas saņemšanas dokumenti, kas ietilpst ceļazīmes norādītajā periodā un attiecas uz ceļazīmē norādīto AT kartīti.

 

Degvielas saņemšanas dokumentus, ja nepieciešams, iespējams ievadīt arī manuāli, nospiežot pogu - sarakstā tiek izveidota pirmā rinda.

 

Aizpildei ir pieejami šādi ievadlauki:

Datums

Datums, kurā veikta degvielas saņemšana.

Dokumenta veids

Dokumenta veids - izvēle no Degvielas dokumentu veidu saraksta (klasifikators tiek uzturēts RVS Horizon).

Kartes numurs

Degvielas kartes numurs - izvēle no degvielas karšu saraksta, kuras piesaistītas lietotājam vai atbildīgajai personai (RVS Horizon).

Čeka numurs

Ievada čeka numuru.

Degvielas marka

Pēc noklusējuma tiek piedāvāta automašīnai piesaistītā degvielas marka RVS Horizon Autotransporta kartītē.

Ielieti litri

Litru skaits. Ievadītā informācija tiks pārnesta uz Kopējā degvielas patēriņa daļas lauku Ieliets.

Summa

Dokumenta summa.

Degvielas karte

No degvielas karšu saraksta norāda atbilstošo karti, kura izmantota degvielas iegādei.

 

Sadaļā Kopējais degvielas patēriņš automātiski tiek aprēķināts ceļazīmes norādītā perioda kopējais nobraukums un patērētā degviela. Noklikšķinot uz pogas , automātiski tiek ielasīti visi dati, kas attiecas uz degvielas patēriņu, kas ietilpst ceļazīmes norādītajā periodā un attiecas uz ceļazīmē norādīto AT kartīti. Degvielas patēriņa datus, ja nepieciešams, iespējams ievadīt arī manuāli.

 

Nobraukuma un odometra beigu rādījuma aprēķins: aizpildot lauku Rādījums līdz, tiek aprēķināts nobraukums un aizpildīts lauks Kopējais nobr.

 

Ceļazīmes odometra sākuma rādījums laukā Rādījums no un degvielas sākuma atlikums laukā Atlikums sākumā tiek aizpildīts automātiski un ir vienāds ar iepriekšējās ceļazīmes odometra beigu rādījumu un degvielas beigu atlikumu. Ielietās degvielas daudzums ceļazīmes periodā tiek aizpildīts automātiski no Degvielas saņemšanas dokumenti norādītās informācijas. Nepieciešamības gadījumā to iespējams ievadīt arī manuāli.

Iespējams kontrolēt ceļazīmes datus. Ja vēlas veikt datu kontroli, jāatzīmē izvēles rūtiņa Kontrole. Šajā gadījumā sistēma pārskatīs ceļazīmes rindas un attēlos brīdinājumus par datiem, kuri veido neatbilstību, piem., starp odometra rādījumiem būs konstatēta neatbilstība.

 

Lappusē pieejami ievadlauki:

Rādījums no

odometra rādījums ceļazīmes perioda sākumā. Lauks tiek aizpildīts pēc iepriekšējās ceļazīmes odometra beigu rādījuma. Pēc odometra rādījumiem tiek noteikts kopējais nobraukums.

Rādījums līdz

odometra rādījums ceļazīmes perioda beigās. Pēc odometra rādījumiem tiek noteikts kopējais nobraukums.

Nobr. maršruti

tiek aizpildīts atbilstoši ievadīto maršrutu nobraukumam.

Kopējais nobr.

tie aizpildīts automātiski pēc odometra rādījumiem: [rādījums līdz - rādījums no].

% pret marš.

laukā tiek aprēķināta nobraukto maršrutu procentuālā vērtība pret kopējo nobraukumu.

 

Degvielas patēriņa sadaļā katrai degvielas markai ievada degvielas patēriņa datus. Degvielas patēriņa sadaļā var ievadīt informāciju par degvielu1 vai degvielu2. Rindā Kopā tiek attēloti degvielas patēriņa tipu kopējie rādījumi.

Degvielas patēriņa sadaļā ir pieejami šādi lauki:

 

Atlikums sāk.

 

degvielas atlikums ceļazīmes sākuma periodā. Tiek aizpildīts no iepriekšējās ceļazīmes.

Ieliets

ielietās degvielas daudzums. Ja ir aizpildīta sadaļa Degvielas saņemšanas dokumenti, tad ielietais daudzums tiek noteikts pēc ievadītajiem degvielas saņemšanas dokumentiem.

Korekcija (%)

ja nepieciešams normas korekcijas procents, to ievada manuāli, piemēram, 95%.

Atlikums beigās

degvielas atlikums ceļazīmes beigu periodā: [(atlikums sākumā + ieliets) – faktiskais patēriņš].

Daudzums

nobraukto kilometru vai motorstundu daudzums, atkarībā no AT kartītē norādītā degvielas patēriņa tipa. Tiek aizpildīts automātiski pēc odometra rādījumiem: [rādījums no - rādījums līdz], bet lauku var arī labot.

Norma

degvielas patēriņa norma. Lauks tiek aprēķināts automātiski.

Patēriņš pēc normas

patēriņu pēc normas aprēķina automātiski: ((nobraukums x degvielas norma) x korekcijas procents /100)/100.

Fakts

lauka vērtību aprēķina: [faktiskais patēriņš / daudzums]. Atkarībā no patēriņa tipa vērtība tiek izteikta vai nu uz motorstundām vai uz 100 km. 

Faktiskais patēriņš

ievada faktiski patērēto degvielas daudzumu manuāli vai lauks tiek aizpildīts automātiski, aizpildot lauku Atlikums beigās. Funkcija darbojas, arī ievadot lauka vērtību, no kuras tiek aprēķināts Atlikums beigās. Labojot lauku Atlikums beigās, tiek izmainīts lauks Faktiskais patēriņš, pārējie lauki netiek automātiski izmainīti, bet tos iespējams labot manuāli.

Ekonomija (+) / pārtēriņš (-)

aprēķina: [patēriņš pēc normas – faktiskais patēriņš].

 

 

Kad aizpildīts viss ceļazīmes pieteikums vai tā daļa, bet vēl nevēlaties pieteikt ceļazīmi, jānospiež poga .

Pieteikums tiek saglabāts un ir pieejams pieteikumu sarakstā  ar statusu Jauns.

Šādus pieteikumus iespējams labot un papildināt.

 

Ja ceļazīme ir pilnībā aizpildīta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga .

Ceļazīme nonāk apstiprināšanā pie pieteikumā norādītā apstiprinātāja, skat.Ceļazīmes apstiprināšana.

Ceļazīme pieejama ceļazīmju sarakstā  ar statusu Pieteikts un nav vairs labojama.