Jauna vienreizējās samaksas pieteikuma izveidošana

Jauna vienreizējo samaksas pieteikuma izveidošana tiek veikta no Vienreizējo samaksu pieteikumu saraksta.

Izvēlne: Pieteikumi -> Vienreizējo samaksu pieteikumi.

 

Jānospiež poga un no piedāvātajiem vienreizējo samaksu pieteikumu dokumentu tipiem jāizvēlas nepieciešamais:

.

Tiek atvērta Vienreizējās samaksas pieteikuma ievadforma, kurā jāaizpilda nepieciešamie ievadlauki.

 

 

Augšpusē kreisajā malā redzams Vienreizējās samaksas pieteikuma tipa nosaukums.

 

Pieejami šādi ievadlauki:

Pieteikuma numurs

Vienreizējās samaksas pieteikuma numurs;

Pieteikuma datums

Vienreizējās samaksas pieteikuma datums;

Statuss

redzams pieteikuma statuss, sākotnēji statuss ir Sagatave.

Pieejami statusi: Anulēts, Apstiprināts, Noraidīts, Pieteikts, Sagatave un Slēgts.

Darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds, tiek attēlotas darbinieka tiesiskās attiecības.

Iestāde

izvēlas iestādi, ja Horizon tiek strādāts vairāku nodokļu maksātāju režīmā.

Pamatojums

apraksta vienreizējās samaksas pamatojumu.

Piezīmes

komentāri brīva teksta veidā.

 

Kad aizpildīts viss  pieteikums vai tā daļa, pieteikumu saglabā, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts un ievadformai parādās jauna poga un sadaļa Failu pielikumi.

 

 

Sadaļā Failu pielikumi iespējams pievienot samaksas pamatojuma dokumentus.

Failu pielikumā var tikt pievienoti dažāda formāta faili. Pievienotie faili tiek ievietoti Horizon failu glabātuvē, kurai jābūt nodefinētai RVS Horizon. Failu glabāšana Horizon failu glabātuvē (failu glabātuve atrodas datu bāzē) nodrošina failu unikalitāti arī gadījumā, ja tiek ievietoti faili ar vienādiem nosaukumiem.

 

Lai pievienotu failu:

- jāizvēlas Glabātuve,

- ievada komentāru par pievienoto failu,

- jāizvēlas fails no failu kataloga, nospiežot pogu ,

- kad fails izvēlēts, jānospiež .

 

Kad aizpildīts viss  pieteikums vai tā daļa, pieteikumu saglabā, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts un ievadformai parādās jauna poga .

 

Ja pieteikumu vēl nevēlaties pieteikt, tad darbu var beigt, pārejot uz citu izvēlnes punktu vai izejot no sistēmas. Pieteikums būs pieejams Personas datu pieteikumu sarakstā ar statusu Sagatave, kur vēlāk to varēs atvērt tālākai aizpildei un rediģēšanai.

 

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tā ir pārbaudīta, saglabāta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga .

 

Tiek automātiski izveidots Apstiprināšanas uzdevums, kura izveide, atkarībā no scenārija konfigurācijas RVS Horizon, darbiniekam ir vai nav jāapstiprina.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzams pieteikums, kuram statuss ir mainījies uz Pieteikts. Līdz ar to pieteikuma ievadforma ir pieejama skatīšanās režimā - lauki vairs nav labojami un pieejamas tikai pogas  un .