Jauna personas datu izmaiņu pieteikuma izveidošana

Jauna personas datu izmaiņu pieteikuma izveidošana tiek veikta no Personas datu izmaiņu pieteikumu saraksta.

Izvēlne: Pieteikumi -> Personas datu izmaiņu pieteikumi.

 

Jānospiež poga un no piedāvātajiem pieteikumu dokumentu tipiem jāizvēlas nepieciešamais:

.

Tiek atvērta Personas datu izmaiņu pieteikuma ievadforma, kurā jāaizpilda nepieciešamie ievadlauki.

 

 

Augšpusē kreisajā malā redzams Personas datu izmaiņu pieteikuma tipa nosaukums.

 

Pieejami šādi ievadlauki:

Pieteikuma numurs

Personas datu izmaiņu pieteikuma numurs;

Pieteikuma datums

Personas datu izmaiņu pieteikuma datums;

Statuss

redzams pieteikuma statuss, sākotnēji statuss ir Sagatave.

Pieejami statusi: Anulēts, Apstiprināts, Noraidīts, Pieteikts, Sagatave un Slēgts.

Darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds, tiek attēlotas darbinieka tiesiskās attiecības.

 


Izmaiņu veids

noklikšķinot uz ,  izvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora Personas datu izmaiņu veidi.

Pamatojums

apraksta personas datu izmaiņas.

Piezīmes

komentāri brīva teksta veidā.

 

 

Kad aizpildīts viss  pieteikums vai tā daļa, pieteikumu saglabā, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts un ievadformai parādās jauna poga un sadaļa Failu pielikumi.

 

 

 

Sadaļā Failu pielikumi iespējams pievienot izmaiņu pamatojuma dokumentus.

Pievienotie faili tiek ievietoti Horizon failu glabātuvē.

 

Lai pievienotu failu:

- jāizvēlas Glabātuve,

- Komentāri - ievada komentāru par pievienoto failu,

- Fails -jāizvēlas fails no failu kataloga, nospiežot pogu , kad fails izvēlēts, jānospiež .

 

 

Ja pieteikumu vēl nevēlaties pieteikt, tad darbu var beigt, pārejot uz citu izvēlnes punktu vai izejot no sistēmas.

Pieteikums būs pieejams Personas datu pieteikumu sarakstā ar statusu Sagatave, kur vēlāk to varēs atvērt tālākai aizpildei un rediģēšanai.

 

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tā ir pārbaudīta, saglabāta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga . Tiek automātiski izveidots Apstiprināšanas uzdevums, kura izveide, atkarībā no scenārija konfigurācijas RVS Horizon, darbiniekam ir vai nav jāapstiprina.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzams pieteikums, kuram Statuss ir mainījies uz Pieteikts. Līdz ar to pieteikuma ievadforma ir pieejama skatīšanās režimā - lauki vairs nav labojami un pieejamas tikai pogas  un .