Ievadītā laika pieteikšana un saskaņošana

Ievadīto laiku piesaka, lai saskaņotu ar tiešo vadītāju. Laika pieteikšana Horizon WEB notiek integrācijā ar Saskaņošanas moduli (sk. Dokumentu saskaņošanas funkcionalitāte).

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Ievade

 

Ievadīto laiku piesaka, dienas/nedēļas/mēneša skatā norādot periodu, par kuru vēlas pieteikt laiku, nospiežot pogas un datuma ievadlaukā un nospiežot pogu . Laiku iespējams pieteikt par vienu dienu, nedēļu, mēnesi vai patvaļīgu periodu.

 

Ja RVS Horizon scenārija konfigurācijā ir norādīts, ka Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāapstiprina, ievadītais laiks tiek pieteikts (ja laiks ievadīts korekti un periodā iekļautas tikai tās dienas, kurās laika statuss ir Ievade). Sistēmas veiktās darbības laika pieteikšanas procesā skatīt tālāk.

 

Ja RVS Horizon scenārija konfigurācijā ir norādīts, ka Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tiek parādīts informatīvs paziņojums:

 

Apstiprinot paziņojumu, sistēma pārbauda, vai ir korekti ievadīts laiks un vai periodā ir iekļautas tikai tās dienas, kurās laika statuss ir Ievade.

 

Ja dati ievadīti korekti, sistēma:

piešķir pieteikto dienu laikiem statusu Pieteikts;

izveido Laikrakstis pieteikumu (Laikrakstis -> Laikrakstis pieteikumi). Papildu informāciju par Laikrakstis pieteikumu sk. sadaļā Laikrakstis pieteikumu izveidošana;

izveido Laikrakstis pieteikumam Laikrakstis apstiprināšanas uzdevumu (Apstiprināšanas uzdevumi -> Laikrakstis pieteikumi), kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši piesaistītajam Laikrakstis pieteikuma apstrādes scenārijam. Papildu informāciju par Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu un tajā pieejamām darbībām skatīt sadaļā Apstiprināšanas uzdevumu (AU) saraksts.

 

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

 

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāapstiprina, tad Laikrakstis pieteikumu sarakstā būs pieejams Laikrakstis pieteikums, kuram statuss būs mainījies uz Pieteikts. Pieteikums būs pieejams tikai skatīšanās režīmā - pieteikuma lauki vairs nebūs labojami.

 

Ja dati nav ievadīti korekti, tiek parādīts kļūdas ziņojums ar nekorekto datumu uzskaitījumu un netiek veiktas nekādas izmaiņas. Labot pieteiktā perioda laiku un piezīmes, kā arī pievienot/noņemt funkcijas nav atļauts.

 

Pieteiktais laiks ir saskaņošanas plūsmā, un to labot nav iespējams. Vadītājam tiek attēlots jauns apstiprināšanas uzdevums izvēlnē Apstiprināšanas uzdevumi -> Laikrakstis pieteikumi. Tālāk tiek veikta dokumenta saskaņošana, izmantojot standarta Dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti.

 

Nepieteikto laiku iespējams pieteikt arī sadaļā Nepieteiktais laiks.