Ievadītā laika kopēšana no iepriekšējā perioda

Iespējams izmantot datus no iepriekšējiem periodiem, tos kopējot. Kopējot ierakstus, iepriekšējā periodā ievadītās vērtības netiek dzēstas, un ieraksti tiek pievienoti klāt jau esošajiem – tiek ielasīti ieraksti pašlaik redzamajā periodā, izņemot:

 

datumos, kuru statuss ir Noraidīts, Apstiprināts vai Pieteikts;

prombūtnes periodā, par kuru aizliegts veikt laika uzskaiti (slimības lapa, atvaļinājums).

 

Kopēt ievadīto laiku no iepriekšējā perioda iespējams gan dienas, gan nedēļas skatā.

Ja laika kopēšana tiek veikta dienas skatā, iepriekšējais periods ir iepriekšējā darba diena.

Ja laika kopēšana tiek veikta nedēļas skatā, iepriekšējais periods ir iepriekšējā nedēļa.

 

Nospiežot pogu , tiek parādīts paziņojums par datu kopēšanu no iepriekšējā perioda uz pašlaik redzamo. Nospiežot pogu , tiek ielasīti dati. Nospiežot pogu , datu ielasīšana tiek atcelta.

 

Pēc datu ielādes visam periodam tiek parādīts paziņojums vai nu par ierakstu kopēšanas veiksmīgu pabeigšanu, vai arī iemeslu, kāpēc ierakstus nokopēt neizdevās. Ja, ielasot datus, izpildās ierobežojums par ievadītā laika pārsniegšanu, tad laika ieraksts netiek ielasīts.