Atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem

1. Lai saskaņošanas procesā būtu pieejama iespēja apstiprināšanas uzdevumu atgriezt jebkuram no iepriekš izpildītajiem etapiem, Scenārija ievadformā jāatzīmē izvēles rūtiņa Atļaut atgriešanu.

Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Atļaut atgriešanu pēc noklusējuma ir atzīmēta.

Jau esošajiem scenārijiem pēc programmas jaunināšanas uz 475.versiju šī izvēles rūtiņa automātiski nebūs atzīmēta.

 

 

2. Apstiprināšanas uzdevumu var atgriezt uz iepriekš izpildītu etapu šādos veidos:

- No Apstiprināšanas uzdevumu saraksta var atgriezt vienu iezīmētu Apstiprināšanas uzdevumu (ja tam eksistē izpildīts etaps (-i)).

Izvēlne: Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Metarēķini -> Darbības -> Atgriezt.

- No Apstiprināšanas uzdevuma blakus laukam Rezolūcija, nospiežot pogu Atgriezt (ja tam eksistē izpildīts etaps (-i)).

Izvēlne: Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Metarēķini -> Labot .

Abos gadījumos tiek aktivizēts logs Etapa izvēle, kura laukā Etaps var izvēlēties etapu, uz kuru atgriezt apstiprināšanas uzdevumu - piedāvātajā Etapu sarakstā pieejami visi iepriekš izpildītie etapi, kuri sakārtoti izpildes datumu secībā (jaunākie augšpusē).

Gadījumā, ja saskaņošanas procesā ir iesaistīti pēc kārtas vairāki scenāriji, tad var atgriezt arī uz citu scenāriju etapiem – visi šie scenāriji pēc kārtas tiek piedāvāti Etapu izvēles sarakstā.

Atgriezt var tika uz iepriekšējiem izpildītajiem etapiem, bet nevar atgriezt uz pašreizējā scenārija nākotnes etapiem un etapiem, kuos Apstiprināšanas uzdevums bijis anulēts.

Lauks Piezīmes obligāti jāaizpilda gadījumā, ja Saskaņošanas Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Saskaņošana -> Lappuse Uzstādījumi) ir atzīmēta izvēles rūtiņa Kontrolēt apstiprināšanas uzdevuma piezīmju lauku.

Pēc pogas Saglabāt nospiešanas, esošais Apstiprināšanas uzdevums tiks anulēts un izveidots jauns Apstiprināšanas uzdevums tā etapa saskaņotājam, uz kuru jāatgriež. Visa informācija tiks pārnesta uz jauno Apstiprināšanas uzdevumu, piesaistīts atbilstošā etapa scenārijs un tālāk dokuments turpinās apriti kā norādīts scenārijā.

Apstprināšanas uzdevuma Dokumenta notikumos (Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Metarēķini -> Darbības -> Dokumenta notikumi) tiks reģistrēti notikumi gan anulētajam, gan jaunajam Apstiprināšanas uzdevumam.

 

3. Horizon Web Apstiprināšanas uzdevumu var atgriezt uz iepriekš izpildīto etapu tikai no Apstiprināšanas uzdevuma (ja tam eksistē izpildīts etaps (-i)), nospiežot pogu Atgriezt.

Tiek aktivizēts logs Atgriezt, kura laukā Etaps var izvēlēties etapu, uz kuru atgriezt apstiprināšanas uzdevumu - piedāvātajā Etapu sarakstā pieejami visi iepriekš izpildītie etapi, kuri sakārtoti izpildes datumu secībā (jaunākie augšpusē).

Gadījumā, ja saskaņošanas procesā ir iesaistīti pēc kārtas vairāki scenāriji, tad var atgriezt arī uz citu scenāriju etapiem – visi šie scenāriji pēc kārtas tiek piedāvāti Etapu izvēles sarakstā.

Atgriezt var tika uz iepriekšējiem izpildītajiem etapiem, bet nevar atgriezt uz pašreizējā scenārija nākotnes etapiem un etapiem, kuos Apstiprināšanas uzdevums bijis anulēts.

Lauks Piezīmes obligāti jāaizpilda gadījumā, ja Horizon Saskaņošanas Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Saskaņošana -> Lappuse Uzstādījumi) ir atzīmēta izvēles rūtiņa Kontrolēt apstiprināšanas uzdevuma piezīmju lauku.

Pēc pogas Labi nospiešanas, esošais Apstiprināšanas uzdevums tiks anulēts un izveidots jauns Apstiprināšanas uzdevums tā etapa saskaņotājam, uz kuru jāatgriež. Visa informācija tiks pārnesta uz jauno Apstiprināšanas uzdevumu, piesaistīts atbilstošā etapa scenārijs un tālāk dokuments turpinās apriti kā norādīts scenārijā.