Saskarnes elementi

Horizon WEB sistēmā pieejamās standarta funkcijas - darbības, pogas, funkcijas, ikonas u.tml.

 

 

Horizon WEB sistēmas navigācijas izvēlnes pārslēgšana - starp horizontālu joslā virs sistēmas galvenā loga vai vertikālu sistēmas loga kreisajā malā;

Horizon WEB tiešsaistes palīdzība - pieejama arī meklēšanas funkcija, kas nodrošina atbilstošu sadaļu atlasi pēc ievadītajiem kritērijiem.

 

Saraksta kolonnu platuma maiņa

kolonnu platumu iespējams mainīt, novietojot peles kursoru uz kolonnas robežas - tas kļūst par divpusēju bultiņu, un, turot nospiestu peles kreiso pogu, kolonnu pavelk šaurāku vai platāku.

Saraksta ierakstu kārtošana

Ierakstus sarakstos iespējams kārtot:

- pēc vienas kolonnas - noklikšķinot ar peli uz kolonnas galvas;

- pēc vairākām kolonnām - turot nospiest taustiņu Shift, noklikšķina uz nepieciešamo kolonnu galvām.

Atlases nosacījumu josla

Sarakstos, kuros pieejama atlases nosacījumu josla, iespējams norādīt atlases parametrus. Nospiežot pogu , sarakstā tiek atlasīti atbilstošie dati.

 

Ieslēgt/ Izslēgt ātro datu atlasi - zem tabulas virsraksta tiek atvērta ātrās filtrēšanas josla, lai varētu uzdot saraksta filtrēšanas nosacījumus.

Ieslēgt/ Izslēgt grupēšanu - virs tabulas virsraksta tiek atvērta grupējošā josla, kurā iespējams ar peli ievilkt no izskatā esošajiem tos laukus, pēc kuriem nepieciešams sagrupēt sarakstu.

Atvērt atskaiti skatīšanai, saglabāšanai un izdrukāšanai - tiek atvērts logs, kurā jānorāda, kādu izdrukas formu atvērt un tās tipu.

Sarakstos, kuros pieejama kolonna rindu iezīmēšanai, iespējams iezīmēt rindas , kuras iekļaut izdrukā.

 

Izpildot sarakstā drukāšanas darbību  un izvēloties iespēju Ātrā saraksta izdruka, laukā Tips lejupkrītošajā izvēlnē tiek piedāvātas šādas iespējas: XLSX fails (tiek piedāvāts pēc noklusējuma), XLS fails, PDF fails un RTF fails. Izvēloties atbilstošo tipu, tiks veikta saraksta izveide attiecīgajā faila formātā.

 


Pārlasīt sarakstu - pēc pārlasīšanas mainās arī informatīvā joslā attēlotais datums un laiks.

Pievienot jaunu dokumentu vai Pievienot sarakstam jaunu ierakstu.

Saglabāt ierakstu/ veiktās izmaiņas.

Atcelt ierakstu/ veiktās izmaiņas.

Labot ierakstu.

Dzēst ierakstu vai Notīrīt ievadītos atlases parametrus.

Norāde, ka lauks jāaizpilda obligāti.

Lauka vērtības izvēle - nospiežot ikonu:

- ievadlaukā tiek atvērts izvēles saraksts, kurā iespējams izvēlēties nepieciešamo vērtību. Izvēlētā vērtība tiek iezīmēta.

 

 

- datuma ievadlaukā tiek atvērts kalendārs, kurā iespējams norādīt datumu/ mēnesi/ gadu.

 

Saraksta lappušu izvēlne, lai pārslēgtos starp tām.

Kļūdas ziņojums:

- teksta ziņojums formas augšdaļā, kas satur informāciju par pieļauto kļūdu.

- ikona tiek parādīta tieši blakus ievadformas laukam, kas nekorekti aizpildīts (piemēram, nav aizpildīts obligātais lauks).

Informatīvs teksta ziņojums formas augšdaļā, kas informē par veiksmīgām darbībām.