Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana

Komandējumu parasti piesaka pats komandētais, taču komandējumu pieteikumus iespējams veidot arī vienam darbiniekam par citiem darbiniekiem vienā vai vairākās struktūrvienībās. Šim nolūkam Horizon jānodefinē attiecīgi apstiprinātāji: Apstiprinātāja ievadlogā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji) laukā Administratīvā struktūrvienība jānorāda nepieciešamā administratīvā struktūrvienība un Tips ir jānorāda "Komandējumu pieteikšanai" - šis apstiprinātājs varēs pieteikt komandējumus par norādīto struktūrvienību, kā arī par tās struktūrvienības apakšstruktūrvienībām, kas atrodas hierarhiski zem norādītās, darbiniekiem. Horizon Web, piesakot komandējumu, laukā Komandētais attiecīgi tiks piedāvāti darbinieki atbilstoši apstiprinātājam atļautajām struktūrvienībām.

Ja vienam darbiniekam jāveido komandējumi par darbiniekiem paralēlās struktūrvienībās, tad jāveido apstiprinātāji katrai šai struktūrvienībai.

Ja vairāki darbinieki drīkst pieteikt komandējumus par vienu un to pašu struktūrvienību, tad katram darbiniekam jāveido apstiprinātājs.

Ja uzņēmumā komandējumus piesaka tikai katrs darbinieks pats sev, tad šo funkcionalitāti neizmanto.

 

Jaunu komandējuma pieteikumu veido no Komandējumu pieteikumu saraksta.

Izvēlne: Pieteikumi -> Komandējuma pieteikumi.

Nospiež pogu un no piedāvātajiem komandējuma dokumentu tipiem izvēlas nepieciešamo:

 

Tiek atvērts Komandējuma pieteikuma ievadlogs, kas sastāv no vairākām ar virsrakstiem nodalītām sadaļām: Komandējuma dokumenta tipa nosaukums, Detalizācijas tabulu kopsummas, Valstis, Plānotie izdevumi (informatīvi), Avansam nepieciešamās summas, Piezīmes un Failu pielikumi.

Sākot no sadaļas Valstis, sadaļas tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas . Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad dati ir ievadīti, komandējuma pieteikumu var saglabāt, bet vēl nepieteikt, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts ar statusu Sagatave un to būs iespējams atvērt atkārtoti no Komandējumu pieteikumu saraksta, lai papildinātu vai labotu.

Kad komandējuma pieteikumā ir norādīta visa zināmā informācija, to piesaka, nospiežot pogu . Pieteikumam automātiski tiek izveidots Komandējuma pieteikuma apstiprināšanas uzdevums, kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši sistēmā noteiktajam komandējuma pieteikuma apstrādes scenārijam.Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāapstiprina, tad uz ekrāna būs redzams komandējuma pieteikums, kuram statuss ir mainījies uz Pieteikts. Pieteikums būs pieejams Komandējumu pieteikumu sarakstā tikai skatīšanās režīmā - pieteikuma lauki vairs nebūs labojami, taču būs iespējama Avansa rindu papildināšana.

Pieteikumu ir iespējams atcelt, nospiežot pogu (poga pieejama pēc pieteikuma saglabāšanas).

 

Tālāk iespējams izvēlēties izvēlni citām darbībām vai iziet no sistēmas.