Komandējumu pieteikumi

Horizon WEB funkcionalitāte nodrošina komandējumu pieteikšanu, komandējumu avansa pieprasījumu veidošanu un atskaišu par komandējuma izdevumiem ievadīšanu un apstiprināšanu.

Komandējumu pieteikumu un pavadošo dokumentu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem. Apstiprināto komandējumu tālākā apstrāde tiek veikta RVS Horizon.

Kad ir radusies nepieciešamība doties komandējumā, komandētā persona (darbinieks) vai persona, kurai ir tiesības pieteikt komandējumu par citiem darbiniekiem (piemēram, vadītājs), izveido un piesaka Komandējuma pieteikumu, skatīt Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana.

Darbinieka izveidotie komandējumu pieteikumi pieejami Komandējumu pieteikumu sarakstā, tos iespējams skatīt un labot, saskaņā ar statusu, skatīt Komandējuma pieteikuma skatīšana un labošana.

Piesakot komandējuma pieteikumu, tas tiek nodots saskaņošanai/apstiprināšanai, skatīt Komandējumu pieteikumu saskaņošana un apstiprināšana.

Komandējuma laikā darbinieks var pieprasīt papildus avansa maksājumus, skatīt Avansa rindu papildināšana.

Pēc atgriešanās no komandējuma, komandētā persona veido izdevumu atskaiti, kurā iespējams norādīt attaisnojamos izdevumus, kas radušies komandējuma laikā un pamato pieteiktā avansa lietderīgu izlietojumu, skatīt Komandējuma atskaites veidošana.