Attaisnoto izdevumu apstiprināšana

Par atbildībā nodotu Attaisnoto izdevumu pieteikumu apstiprināšanas uzdevumu persona tiek informēta, saņemot e-pasta vēstuli. Noklikšķinot uz vēstulē norādītās interneta adreses saites, iespējams atvērt Apstiprināšanas uzdevumu.

 

Izvēlnē Apstiprināšanas uzdevumi -> Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu uzdevumi apstiprinātājam/vadītājam ir pieejami visi attaisnoto izdevumu komplektu uzdevumi, kuros nepieciešams apstiprināt attaisnoto izdevumu summas.

 

 

Sarakstā noklikšķinot ar peli uz ieraksta, tiek atvērts atbilstošais apstiprināšanas uzdevuma logs.

 

 

Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektā redzamas atsevišķas dienas naudas, attaisnoto izdevumu pieteikumu un komandējuma saistīto maksājumu tabulas, kur izdevumus iespējams apstiprināt vai noraidīt.

Izdevumu summas iespējams apstiprināt:

- pa vienai - nospiežot pogu atbilstošajā rindiņā;

- visas - tabulas galvenes rindā nospiežot .

 

Nospiežot , summa tiek noraidīta.

Kad attaisnoto izdevumu summu apstiprināšana ir pabeigta, jānospiež poga , lai akceptētu izdevumu pieteikumu komplekta apstiprināšanu. Apstiprinātās attaisnoto izdevumu summas būs pieejamas RVS Horizon tālākai apstrādei.

Attaisnoto izdevumu pieteikumu apstiprināšanas uzdevumu var nodot citam apstiprinātajam/vadītājam, nospiežot pogu (jānorāda iemesls).