Galvenais logs un navigācija

Pēc pieslēgšanās sistēmai tiek atvērts sistēmas galvenais logs – informācijas apskates un apstrādes logs. Sākotnēji pēc noklusējuma sistēmas galvenajā logā tiek atvērti lietotāja Pamatdati.

 

 

 

Galvenā loga virsraksta joslā redzams:

Horizon logo


Vārds un uzvārds

lietotāja, kas pieslēdzies, vārds un uzvārds.

Firmas/iestādes nosaukums

tās firmas/iestādes nosaukums, kuras dati pieejami apskatei un apstrādei.

Ja  vienā iestādē pastāv vairāku firmu uzskaite un lietotājam ir tiesības piekļūt datiem vairāk nekā vienā firmā, tad ir pieejama ikona , kuru nospiežot , atveras pieejamo firmu/iestāžu nosaukumu saraksts. Izvēloties nepieciešamo firmas nosaukumu, iespējams pārslēgties starp saistītajām firmām vienas datu bāzes ietvaros.

 

Navigācijas joslā zem virsraksta daļas tiek attēlotas attiecīgajam lietotājam pieejamās sadaļas, atbilstoši uzņēmumā/iestādē iegādātajai licencei, lietotājam definētajām lomām un RVS Horizon tiesībām  (Horizon izvēlne Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji, aprakstu sk.RVS Horizon lietotāja dokumentācijā). Attēlā redzama pilnās komplektācijas Horizon WEB izvēlne.

 

Sadaļa, kurā lietotājs atrodas, visos līmeņos tiek izcelta ar zilu pasvītrojumu.

 

Izvēloties sadaļu, tajā ietilpstošo apakšlīmeņu izvēlnes tiek atvērtas horizontālā apakšjoslā.

Navigācijas paneli (vertikālu sistēmas izvēlni) iespējams atvērt sistēmas loga kreisajā malā, nospiežot bultiņu un aizvērt, nospiežot bultiņu .

 

 

Navigācijas joslas labajā malā pieejamas pogas:

Mainīt paroli

paroles nomaiņa, sk. Paroles maiņa.

Beigt darbu

funkciju izmanto, lai korekti beigtu darbu ar sistēmu.

nospiežot pogu, tiek atvērts jauns logs ar sistēmas tiešsaistes palīdzību.