Avansu pieteikumu apstiprināšana

Par atbildībā nodotu Avansa pieteikumu komplekta apstiprināšanas uzdevumu persona tiek informēta, saņemot e-pasta vēstuli. Noklikšķinot uz vēstulē norādītās interneta adreses saites, iespējams atvērt Apstiprināšanas uzdevumu.

 

Izvēlnē Apstiprināšanas uzdevumi -> Avansa pieteikumu komplektu uzdevumi, apstiprinātājam/vadītājam ir pieejams visu Avansa pieteikumu komplektu uzdevumu saraksts, kuros nepieciešams apstiprināt avansu summas.

 

 

Sarakstā noklikšķinot ar peli uz ieraksta, tiek atvērts atbilstošais apstiprināšanas uzdevuma logs.

 

 

Avansa pieteikumu komplektā atsevišķās tabulās ir redzamas dienas naudas un avansa pieteikumu summas, kur tās iespējams apstiprināt vai noraidīt.

Mainot dienas naudas rindu statusu Avansa pieteikumu komplektā, tas mainīsies arī Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektā.

 

Avansa summas iespējams apstiprināt:

- pa vienai - nospiežot pogu atbilstošajā rindiņā;

- visas - tabulas galvenes rindā nospiežot .

 

Nospiežot , summa tiek noraidīta.

Kad avansa summu apstiprināšana ir pabeigta, jānospiež poga , lai akceptētu avansa pieteikumu komplekta apstiprināšanu. Apstiprinātās avansa summas būs pieejamas RVS Horizon tālākai apstrādei.

Avansa pieteikumu apstiprināšanas uzdevumu var nodot citam apstiprinātajam, nospiežot pogu (jānorāda iemesls).