Atvaļinājumu pieteikumi

Horizon WEB pašapkalpošanās režīmā nodrošina iespēju atvaļinājumu pieteikšanai un apstiprināšanai.

Atvaļinājuma pieteikumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto atvaļinājuma pieteikuma apstrāde tiek veikta RVS Horizon.