Jauna atvaļinājuma pieteikuma izveidošana un pieteikšana

Jauna atvaļinājuma pieteikuma izveidošana tiek veikta no Atvaļinājumu pieteikumu saraksta.

Izvēlne: Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi.

 

Jānospiež poga un no piedāvātajiem atvaļinājuma pieteikumu dokumentu tipiem jāizvēlas nepieciešamais:

.

Tiek atvērta atbilstošā Atvaļinājuma pieteikuma ievadforma, kurā jāaizpilda nepieciešamie ievadlauki.

 

 

Augšpusē kreisajā malā redzams Atvaļinājuma dokumenta tipa nosaukums, piemēram, Ikgadējais atvaļinājums.

 

Pieejami šādi ievadlauki:

Pieteikuma numurs

Atvaļinājuma pieteikuma numurs - tiek piešķirts automātiski, nav maināms.

Pieteikuma datums

Pieteikuma ievades uzsākšanas datums, pēc noklusējuma tiek piedāvāts tekošais datums, nav maināms.

Statuss

Pieteikuma statuss - pēc noklusējuma redzams statuss Sagatave, nav labojams.

Vārds, uzvārds, tiesiskās attiecības

Darbinieka, kurš dodas atvaļinājumā, vārds, uzvārds un tiesiskās attiecības (amats).

Pēc noklusējuma tiek piedāvāts lietotājs, kas aizpilda pieteikumu (lietotājs, kas pieslēdzies sistēmai) un pamata tiesiskās attiecības. Ja darbiniekam ir vairākas spēkā esošas tiesiskās attiecības - iespējama izvēle no tām.

No

Atvaļinājuma sākuma datums.

Līdz

Atvaļinājuma beigu datums.

Darba dienu skaits

Tiek parādīts atvaļinājuma periodā ietilpstošais darba dienu skaits (datu iegūšanai tiek ņemts vērā darba dienu skaits no Kalendāra, kas uzrādīts Uzskaites parametros: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Algas -> Lappuse Parametri -> lauks "Kalendārs izdrukām").

Kalendāro dienu skaits (neieskaitot svētku dienas)

Atvaļinājuma kalendāro dienu skaits neieskaitot svētku dienas. Saglabājot pieteikumu, tiek aprēķināts un ievadīts automātiski, atbilstoši ievadītajiem atvaļinājuma sākuma un beigu datumiem.

Svētku dienu skaits

Svētku dienu skaits atvaļinājuma periodā. Saglabājot pieteikumu, tiek norādīts automātiski, ja ievadītajā atvaļinājuma periodā ir svētku dienas.

Atvaļinājuma naudu vēlos saņemt

Atvaļinājuma naudas izmaksas veids. Noklikšķinot uz ,  izvēlas nepieciešamo vērtību. Atbilstoši norādītajai vērtībai tiek veikta atvaļinājuma naudas izmaksa (vērtību saraksts tiek konfigurēts RVS Horizon Atvaļinājuma naudas izmaksas veidu sarakstā: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Pieteikumiem -> Atvaļinājuma naudas izmaksas veidi) .

Lauks netiek piedāvāts, ja Horizon Atvaļinājuma pieteikuma dokumenta tipā ir norādīts Prombūtnes dokuments bez apmaksas (Samaksas veids ar Aprēķina veidu "Nerēķināt"), piemēram, bezalgas atvaļinājumam, bērnu kopšanas atvaļinājumam u.c.

Kontaktpersonas

Atvaļinājuma pieteicēja viena vai vairākas kontaktpersonas prombūtnes laikā.

Kontaktpersonu sarakstam darbinieku pievieno, nospiežot pogu - aizpildei kļūst pieejami ievadlauki:

Datums no - Datums līdz - laika periods, kurā darbinieks pildīs    kontaktpersonas pienākumus;

Kontaktpersona - kā kontaktpersonas iespējams izvēlēties savas struktūrvienības darbiniekus;

Piezīmes - piezīmes brīvā tekstā.

 

Nospiežot , ieraksts tiek saglabāts, nospiežot - atcelts.

Saglabāto ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu un dzēst, nospiežot pogu .

 

Apstiprinātājam ir tiesības pirms pieteikuma apstiprināšanas nomainīt kontaktpersonu.

Piezīmes

Ja nepieciešams, var ievadīt komentārus.

 

Kad aizpildīts viss pieteikums vai tā daļa, pieteikumu saglabā, nospiežot pogu .

 

Veicot Atvaļinājuma pieteikuma saglabāšanu, uz ekrāna redzams brīdinājums gadījumos:

 

- ja Kontaktpersona atrodas prombūtnē darbinieka norādītajā periodā (tiek ņemti vērā dokumenti Atvaļinājuma grafiks, Atvaļinājuma pieteikums, Mācību atvaļinājuma pieteikums, Komandējuma pieteikums un Prombūtnes dokumenti (ilgstošas slimības u.c.), kas ir statusā “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts” un “Slēgts”).

 

 

- ja norādītajā atvaļinājuma perioda laikā darbinieks ir norādīts kā Kontaktpersona citam darbiniekam.

 

 

Abos gadījumos, ja tiek atbildēts apstiprinoši, saglabāšanas darbība tiek pabeigta, pretējā gadījumā notiek atgriešanās iepriekšējā stāvoklī.

 

 

Kad pieteikums ir saglabāts, ievadformai pieejama jauna poga .

 

 

 

Ja pieteikumu vēl nevēlaties pieteikt, tad darbu var beigt, pārejot uz citu izvēlnes punktu vai izejot no sistēmas. Pieteikums būs pieejams Atvaļinājumu pieteikumu sarakstā ar statusu Sagatave, kur vēlāk to varēs atvērt tālākai aizpildei un rediģēšanai.

 

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tā ir pārbaudīta, saglabāta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga - pieteikumam tiks aktivizēts saskaņošanas process (skat.Atvaļinājuma pieteikuma saskaņošana un apstiprināšana).

Atbilstoši konfigurācijas uzstādījumiem, tiks uzģenerēts Apstiprināšanas uzdevums, kura izveide, darbiniekam ir vai nav jāapstiprina.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzams atvaļinājuma pieteikums, kuram statuss ir mainījies uz Pieteikts. Līdz ar to pieteikuma ievadforma ir pieejama skatīšanās režīmā - lauki vairs nav labojami un pieejamas tikai pogas  un .

 

Izveidotais Atvaļinājuma pieteikums būs pieejams Atvaļinājumu pieteikumu sarakstā (skat.Atvaļinājuma pieteikuma skatīšana un labošana).