Algu pārskata konfigurēšana Horizon

Lai Hortālā piedāvātu Algu atskaiti, jābūt veiktai konfigurēšanai Horizon.

 

1. WEB lietotāja konfigurēšana (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji) lappusē Objekti.

 

- Lai Hortālā WEB lietotājam piedāvātu Algu atskaiti, Objektu aprakstā jābūt norādītai Administratīvajai struktūrvienībai.

 
Ja norādītajai administratīvajai struktūrvienībai ir apakšstruktūrvienības, tad Hortālā būs iespējams norādīt gan atsevišķu struktūrvienību, gan kopā ar apakšstruktūrvienībām.
Hortālā tiks piedāvātas tikai tās administratīvās struktūrvienības, kuras norādītas WEB lietotājam.

 

- Lai Hortālā piedāvātu tikai nepieciešamās izdrukas formas, jāizveido Izdrukas formas papildgrupu ( Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskata formu papildgrupas)  un tā jāpiesaista pie vajadzīgās izdrukas formas (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas).

 

WEB lietotājam Objekta aprakstā jāpievieno Veids: Izdruku papildgrupas un jānorāda izveidotā Izdrukas formas papildgrupa.

 

 

 

2.  Jaunu Hortāla konfigurāciju - Horizon WEB pieejamo Algu atskaiti apraksta izvēlnē: Sistēma -> Administrēt -> Hortāls, izmantojot darbību Pievienot un aizpildot datus ievadformā Hortāls.

 

Grupā Algas jāizveido atskaite Aprēķinu kopsavilkums.

 

 

Ievadformas Hortāls lappusē Informācija laukā Saraksts jāpiesaista saraksts: 6100 – Aprēķinu kopsavilkums.

 

 

Ievadforma Hortāls lappusē Atskaišu parametri pieejami šādi parametri, kuriem jāuzdod nepieciešamās vērtības:

Datums no, Datums līdz – norāda periodu;

Datuma veids – norāda datuma veidu: Aprēķina datums – 0, Dokumenta datums – 1;

Iestāde – norāda iestādi, ja strādā vairāku nodokļu maksātāju režīmā;

Konfigurācijas apraksts – izvēlas no izveidotajiem Konfigurācijas aprakstiem, kuros tiek norādīts, kādus Ienākuma veidus un Samaksas/Ieturējumu veidus jāiekļauj pārskatā.