Horizon lietotāji un lomas

Pamatdatu pārvaldnieks (organizācijas procesu pārvaldnieks) - darbinieks, organizācijas pārstāvis, kurš rūpējas, lai uzskaite pa funkcijām notiktu atbilstoši organizācijas politikai. Pamatdatu pārvaldnieks modulī Laikrakstis uztur funkciju sarakstu, par kurām organizācijai un tās darbiniekiem nepieciešams reģistrēt faktisko laiku. Pamatdatu pārvaldnieks arī nosaka laika uzskaites nosacījumus katram darbiniekam.

 

Pamatdatu pārvaldnieks ir Horizon lietotājs, kuram iespējams definēt šādas tiesības:

 

Apstiprinātāju kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite  -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji) administratīvajā struktūrvienībā definēt kā Vadītāju:

 

 

izvēlnē Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Lappuse Tiesības -> Dokumenti -> Laikrakstis pieteikumi aktivizēt tiesību punktu Statusu uzstādīšana, lai būtu iespējams manuāli mainīt statusu laika saskaņošanas pieteikumam: