Datu sagatavošana DLU plānošanai RVS Horizon

Pirms Horizon WEB uzsākt DLU plānošanu, jābūt veiktai datu sagatavošanai RVS Horizon.

1. Jāveic datu konfigurēšana:

- Nakts stundu konfigurācijas reģistrs,

- Uzskaites laika veidi,

- Uzskaites laika konfigurācijas,

- Konfigurācijas logs,

- Pieejamā laika kontroles režīmi,

- Neapmaksājams pusdienlaiks.

 

2. Pēc nepieciešamības jānodefinē šādi dati:

- Plānošanas dimensiju tipi,

- Plānošanas dimensijas,

- Plānošanas vienību grupas,

- Plānošanas vienības.

 

3. Jāizveido jauni Dokumentu tipi:

- Darba laika grafiks,

- Darba laika uzskaites fakts,

- Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem.

 

4. Lai Horizon WEB lietotājs varētu veikt plānošanu, tad viņam Horizon jābūt nodefinētam kā Apstiprinātājam ar tipu Uzskaitvedis (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji).