Grafiki

Izveidotie Grafiki pieejami darba grafiku sarakstā: Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plānotie grafiki.

 

 

Noklikšķinot uz ieraksta, tiek atvērts attiecīgais grafiks.

 

 

Darba grafika pieteikšana un drukāšana

 

 

Grafiks nav labojams, to var skatīt un izdrukāt, nospiežot pogu .

Darba grafiku Statusā "Sagatave" iesniedz apstiprināšanai , nospiežot pogu .

 

Automātiski tiek izveidots DLU grafika apstiprināšanas uzdevums, kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši sistēmā noteiktajam DLU grafiku apstrādes scenārijam, skat. DLU grafiku saskaņošana.

 

Grafika Statuss nomainās uz "Pieteikts".

 

 

Kad grafiks ir izgājis saskaņošanas procesu un apstiprināts, tad Statuss nomainās uz "Apstiprināts".