Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem

Horizon izveidotie dokumenti Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem redzami Horizon WEB sarakstā: Darba laika uzskaite -> Plānošana -> GDLU dokumenti.

 

 

 

Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem tiek aizpildīta tikai Horizon.

 

Izvēlne: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti  -> Darba laika uzskaites dokumenti > Jauns -> Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem.

 

 

Dokumentu Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem iespējams aizpildīt, laukā Adm.strv. izvēloties konkrētu struktūrvienību un nospiežot pogu – dokumentā tiek ielasīti visi norādītās struktūrvienības uzdotajā laika periodā Sākuma dat.Beigu dat. Horizon WEB DLU plānošanā izveidotie un apstiprinātie Fakta dokumenti to apstiprināšanas hronoloģiskā secībā (no vecākā uz jaunāko).