Fakts

Katras dienas faktiski nostrādāto darba laiku ievada faktā: Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Fakts.

Faktā tiek norādīts katrā dienā nostrādātais laiks plkst. no - līdz.

 

 

Parasti faktu aizpilde notiek saskaņā ar plānoto grafiku, tāpēc faktā iespējams iekopēt datus no plāna.

Lai kopētu datus no plāna, nepieciešams atzīmēt darbiniekus, kuriem kopēt datus,  tad jānospiež poga , jānorāda periods datums no - līdz un jānospiež poga - tiek iekopēti dati no pēdējā aktuālā plāna, kurā darbinieks ir atrodams. Ja šajā laika periodā darbiniekiem faktā jau ir dati, tad tiek aktivizēts logs Kopēt datus no plāna, kurā tiek piedāvāts izvēlēties, vai šiem esošajiem ierakstiem kopēt pāri ierakstus no plāna. Iespējams atzīmēt, kuru darbinieku datiem kopēt pāri - visiem, atzīmējot izvēles rūtiņu Atzīmēt visus darbiniekus, vai atsevišķiem, atzīmējot izvēles rūtiņas pie konkrētiem darbiniekiem. Nospiežot pogu , atzīmētajiem darbiniekiem pāri esošajiem datiem tiks iekopēti jaunie ieraksti no plāna.

 

 

Datus faktā labo un papildina. Lai izveidotu jaunus ierakstus un labotu esošos, jāveic analoģiskas darbības kā plāna veidošanā (skat.Plāns).

 

Ja nepieciešams, tad var pievienot darbiniekus no citām struktūrvienībām,  nospiežot pogu .

Izvēlas no lejupvērstā saraksta attiecīgo darbinieku un nospiež pogu .

 

Lai izdzēstu vairākus ierakstus, sarakstā jāatzīmē  izvēles rūtiņas pie attiecīgajiem ierakstiem un jānospiež poga .

Tiks piedāvāta iespēja norādīt periodu, kurā nepieciešams dzēst ierakstus. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts mēneša pirmais un pēdējais datums.

 

 

Ja plānošanas vienībā tiek veikti kādi labojumi (piemēram, piesaistīts neapmaksājamais pusdienlaiks) un ir nepieciešams, lai programma veiktu jau ieplānoto stundu pārrēķinu (šajā gadījumā – izskaitļotu pusdienlaiku), tad ir jāatzīmē konkrētie darbinieki un jānospiež poga .

 

Izmantojot pogu , iespējams kopēt atzīmētajiem darbiniekiem ierakstus no izvēlētā laika perioda uz norādīto laika periodu uz priekšu, kas ir pēc izvēlētā intervāla beigu datuma.

Jānorāda laika intervālu, no kura uz kuru vēlas pārkopēt datus, un jānospiež poga .

 

Novietojot peles kursoru uz prombūtnes ieraksta, norādē iespējams redzēt prombūtnes dokumenta pamatveida nosaukumu (Atvaļinājums vai Darba nespējas lapa).

Svētku dienas iekrāsotas gaiši oranžā krāsā.

Kolonnu platums ir fiksēts. Ja lauka vērtība pārsniedz fiksēto garumu, tad pilno vērtību iespējams redzēt norādē, novietojot kursoru uz ieraksta.

 

Kad nepieciešamie dati ir ievadīti, var veidot Fakta dokumentu.

Jāatzīmē izvēles rūtiņas tiem darbiniekiem, kuri jāiekļauj fakta dokumentā.

Jānospiežot poga -  tiks piedāvāts veidot fakta dokumentu pēc noklusējuma par visu attiecīgo mēnesi. Ja nepieciešams, periodu var labot.

Izvēloties veidot Fakta dokumentu, tiek aktivizēts dokumenta veidošanas process.

 

Rezultātā uz ekrāna būs redzams izveidotais dokuments. Pēc izskata tas ir tāds pats kā fakts pa pulksteņiem, kas ir nofiksēts uz doto brīdi.

Dokumentā redzams faktiskais stundu skaits, kas nostrādāts attiecīgajā mēnesī.

Katram darbiniekam atsevišķā kolonnā ir redzamas Stundas: Normas stundas/Nostrādātās stundas/Stundas, kas neietekmē normu.

Fakta dokumentu jāsaglabā, nospiežot pogu .

Tālāk iespējams uzreiz fakta dokumentu izdrukāt un pieteikt saskaņošanai/apstiprināšanai vai arī vēlāk atvērt apstrādei no Fakta dokumentu saraksta, aprakstu skat. Fakta dokumenti.

 

Jaunus fakta dokumentus var veidot tik daudz reižu, cik nepieciešams.

 

 

Ievadīto datu kontroles

 

Analoģiski kā Plānam, skat. Plāns atbilstošo sadaļu.

 

 

Izskata uzstādīšana

 

Analoģiski kā Plānam, skat. Plāns atbilstošo sadaļu.