Fakta dokumenti

Izveidotie Fakta dokumenti pieejami sarakstā: Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Fakta dokumenti.

 

 

Noklikšķinot uz ieraksta, tiek atvērts fakta dokuments.

Fakta dokuments nav labojams, tos var skatīt un izdrukāt, nospiežot pogu .

 

Izdrukas formā „Fakta dokumenti”, stundas, kas neietekmē normu, netiek iekļautas kopīgajās ieplānotajās stundās.

Fakta dokumentu Statusā "Sagatave" iesniedz apstiprināšanai , nospiežot pogu .

 

Automātiski tiek izveidots DLU fakta dokumenta apstiprināšanas uzdevums, kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši sistēmā noteiktajam DLU fakta dokumentu apstrādes scenārijam, skat. DLU fakta dokumentu saskaņošana.

Fakta dokumenta Statuss nomainās uz "Pieteikts".

 

Kad fakta dokuments ir apstiprināts tā Statuss nomainās uz "Apstiprināts", tālākās darbības tiek veiktas RVS Horizon - iespējams veidot Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem, ielasot datus no fakta dokumenta (skat. Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem).