Sadalījuma rindu eksports uz/imports no Excel

Metarēķina ievadloga detalizācijas tabulā nospiežot pogu , tiek atvērta izvēlne ar darbībām:

- Eksportēt uz Excel;

- Importēt no Excel.

 

 

Sadalījuma rindu eksports uz Excel

 

Darbība Eksportēt uz Excel paredzēta, lai varētu eksportēt dokumentu sadalījuma rindas no HorizonWeb uz Excel failu. Excel failā iespējams veikt sadalījuma transformācijas. Eksportēti tiek visi metarēķina sadalījuma rindu dati, neatkarīgi no tā, vai rinda(s) ir iezīmēta(s), vai nav.

 

Darbību secība:

1) izvēlas darbību Eksportēt uz Excel.

2) tiek atvērts MS Excel fails ar noteiktu struktūru, kas satur metarēķina visu sadalījuma rindu datus. MS Excel failam jau ir piešķirts noteikts nosaukums.

 

 

3) Pēc rediģēšanas dokumentu saglabā Save as un norāda saglabāšanas vietu. Izveidoto Excel failu var importēt atpakaļ Horizon Web.

 

 

Sadalījuma rindu imports no Excel

 

Darbība Importēt no Excel paredzēta, lai varētu importēt Horizon Web sistēmā no Excel faila dokumentu sadalījuma rindas, sadalījuma rindu ievadīšanas atvieglošanai gadījumā, ja tās ir daudz. Importa laikā tiek pārrakstītas visas esošās sadalījuma rindas, neatkarīgi no tā, vai rinda(s) ir iezīmēta(s), vai nav.

 

Darbību secība:

1)izvēlas darbību Importēt no Excel.

2) Sistēma atver pārlūku, kurā iespējams norādīt Excel failu atrašanās vietu un izvēlēties failu.

 

 

3) Sistēma importē datus Metarēķina detalizācijas tabulas sadalījuma rindās.

 

Ja importa procesā radušās kļūdas, tiek dots kļūdas paziņojums un dati netiek importēti.