Prombūtnes

Darba laika uzskaites sadaļā Prombūtnes tiek attēlots gan Horizon WEB, gan RVS Horizon piereģistrēto atvaļinājumu, komandējumu un darba nespējas lapu dokumentu saraksts.

Izvēlne: Darba laika uzskaite -> Prombūtnes.

 

Sadaļa pieejama, ja WEB lietotājam Objektu sarakstā piesaistītā persona (sk. WEB lietotāju un Personu sasaiste) ir RVS Horizon Apstiprinātāju sarakstā reģistrēta kā Uzskaitvedis konkrētai struktūrvienībai. Vienā laika periodā viens darbinieks var būt uzskaitvedis vai vadītājs vairākām struktūrvienībām.

 

 

Pieejama atlases nosacījumu josla, kurā iespējams norādīt atlases periodu Periods no - līdz. Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.

Pieejamas pogas:

Jauna prombūtnes dokumenta ievade - tiek atvērts Prombūtnes dokumenta ievadlogs.

Ieslēgt/ Izslēgt ātro datu atlasi - zem tabulas virsraksta tiek atvērta ātrās filtrēšanas josla, lai varētu norādīt saraksta filtrēšanas nosacījumus.

Ieslēgt/ Izslēgt grupēšanu - virs tabulas virsraksta tiek atvērta grupējošā josla, kurā iespējams ar peli ievilkt no izskatā esošajiem tos laukus, pēc kuriem nepieciešams sagrupēt sarakstu.

Atvērt atskaiti skatīšanai, saglabāšanai un izdrukāšanai - tiek atvērts logs, kurā jāizvēlas izdrukas forma un formāts.

 

Prombūtnes dokumentu sarakstā, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, tiek atvērts Prombūtnes dokuments.

 

Nospiežot pogu , iespējams dzēst sarakstā esošu dokumentu Ievades statusā.

Ja dokumenta statuss ir Apstiprināts vai Sagatave, to Horizon WEB izdzēst nav iespējams (poga nav pieejama).