Prombūtnes dokuments

Jauna prombūtnes dokumenta ievadei DLU Prombūtnes dokumentu sarakstā (Darba laika uzskaite -> Prombūtnes) nospiež pogu un no piedāvātajiem dokumentu tipiem izvēlas nepieciešamo:

 

Atbilstoši izvēlētajam dokumentu tipam tiek atvērts Prombūtnes dokumenta ievadlogs.

 

 

Redzami vai pieejami aizpildīšanai ievadlauki:

Dokumenta numurs

Prombūtnes dokumenta numurs - tiek piešķirts automātiski.

Dokumenta datums

Prombūtnes dokumenta datums - pēc noklusējuma tekošais, iespējams izvēlēties no kalendāra.

Statuss

Dokumenta statuss.

Vārds, uzvārds
tiesiskās attiecības

Prombūtnē esošās personas vārds, uzvārds un tiesiskās attiecības (amats).

Izvēlei pieejamas personas, ar kurām uzņēmumam ir līgumtiesiskās attiecības.

WEB lietotājam ir tiesības izvēlēties darbiniekus no tām administratīvajām struktūrvienībām, kurām Objektu sarakstā piesaistītā persona ir reģistrēta kā Uzskaitvedis - sk. WEB lietotāju un Personu sasaiste.

No

Līdz

Prombūtnes sākuma un beigu datumi.

Ja norādītajā prombūtnes laika periodā darbiniekam jau ievadīts darba laika uzskaites dokuments, pie dokumenta apstiprināšanas tiek veikta pārbaude un, ja periodi pārklājas, uz ekrāna tiek izsniegts paziņojums;

Slodze

Prombūtnē esošā darbinieka slodze - izvēle no saraksta.

Informācija laukā ir aizpildīta, ja WEB lietotājam ir tiesības redzēt darbinieku slodzes.

Piezīmes

Piezīmes brīvā formā.

Aprēķina mēnesis

Dokumenta aprēķina mēnesis.

 

Dokumentu saglabā, nospiežot pogu .

 

Pēc dokumenta saglabāšanas tas pieejams RVS Horizon statusā Ievade un Horizon WEB dokumentam kļūst pieejama poga:

pieteikt dokumentu - pēc tās RVS Horizon dokumenta statuss tiek mainīts uz Sagatave.