DLU grafiku saskaņošana

Kad saskaņotājs/apstiprinātājs ir saņēmis e-pastu ar darba uzdevumu izskatīt DLU grafiku, tad viņam jāveic grafika izvērtēšana un jānorāda atbilstošā rezolūcija.

Noklikšķinot uz vēstulē norādītās saites, iespējams uzreiz atvērt Apstiprināšanas uzdevumu.

 

Atvērt uzdevumu iespējams arī no apstiprināšanas uzdevumu saraksta: Apstiprināšanas uzdevumi -> DLU grafiki .

Noklikšķinot uz izskatāmā grafika, tiek atvērts Apstiprināšanas uzdevums.

 

Par saskaņošanu aprakstu skatīt Horizon WEB lietotāju dokumentācijas grāmatas sadaļu Dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes vispārējs apraksts.