DLU Dokumentu saraksts

Sadaļā DLU Dokumentu saraksts redzami gan Horizon WEB, gan RVS Horizon ievadītie DLU dokumenti ar dokumentu veidiem Darba laika uzskaite un Detalizētā darba laika uzskaite .

 

Izvēlne: Darba laika uzskaite -> DLU Dokumentu saraksts.

 

Sadaļa pieejama, ja WEB lietotājam Objektu sarakstā piesaistītā persona (sk. WEB lietotāju un Personu sasaiste) ir RVS Horizon Apstiprinātāju sarakstā reģistrēta kā Uzskaitvedis vai Vadītājs konkrētai struktūrvienībai. Vienā laika periodā viens darbinieks var būt Uzskaitvedis vairākām struktūrvienībām.

 

Darba laika uzskaites dokumenti veidojas:

1. Dokumentu ģenerē RVS Horizon lietotājs. Ģenerētais dokuments pieejams Horizon WEB uzskaitvedim, kas to pārbauda, papildina, labo un nosūta apstiprināšanai;

2. Dokumentu ievada Horizon WEB uzskaitvedis/vadītājs, kas veic arī citas nepieciešamās darbības ar dokumentu un nosūta apstiprināšanai.

 

 

Pieejama atlases nosacījumu josla, kurā iespējams norādīt atlases parametrus:

- Periods no/ Periods līdz;

- Struktūrvienība - ar pogu iespējams dzēst uzstādīto atlases filtru.

Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.

 

Pieejamas pogas:

Jauna dokumenta ievade - tiek atvērts atbilstošais dokumenta ievadlogs:

- DLU dokuments;

- Detalizētais DLU dokuments.

Atvērt atskaiti skatīšanai, saglabāšanai un izdrukāšanai - tiek atvērts logs, kurā jāizvēlas izdrukas forma un formāts.

Atzīmējot atsevišķas saraksta rindas un nospiežot pogu , iespējams izdrukāt attiecīgos DLU vai Detalizētās DLU dokumentus. Ja neviena rinda nav iezīmēta, tiek izdrukāts viss dokumentu saraksts.

 

 

DLU dokumentu sarakstā, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, tiek atvērts atbilstošā DLU dokumenta ievadlogs, kuru atkarībā no tā statusa iespējams:

 

1) Apskatīt, ja dokumenta statuss ir Jauns vai Apstiprināts;

2) Labot, ja dokumenta statuss ir Jauns;

3) Anulēt, ja dokumenta statuss ir Jauns;

4) Nospiežot pogu , iespējams dzēst sarakstā esošu dokumentu, ja tas nav nosūtīts apstiprināšanai (statuss Pieteikts) vai tas nav bijis Apstiprināts.