Datu sagatavošana RVS Horizon laika uzskaites veikšanai RVS Horizon

Pirms Horizon WEB uzsākt darba laika uzskaiti pa funkcijām, jābūt veiktai datu sagatavošanai RVS Horizon.

 

1. Jānodefinē funkcijas (skat. Funkcijas un Funkciju saraksts);

2. Funkcijas jāpiesaista struktūrvienībām (skat. Struktūrvienībām piesaistīto funkciju saraksts);

3. Jābūt uzģenerētām plānošanas vienībām (skat. Plānošanas vienības);

4. Jāizveido jauns dokumentu tips - Laikrakstis pieteikums (skat. Dokumentu tips Laikrakstis pieteikums).