Datu saņemšana no sava Outlook kalendāra

Laika ievadei iespējams izmantot sava Outlook kalendāra datus. Lai izmantotu šo funkcionalitāti, jāveic nepieciešamā konfigurācija (sk. Outlook integrācija ar Laikrakstis).

 

Dienas vai nedēļas skatā jānorāda periods, par kuru vēlas importēt datus no Outlook kalendāra. Nospiežot pogu Importēt no Outlook, tiek veikta datu ielasīšana no Outlook kalendāra atbilstoši norādītajam periodam. Tiek atlasīti tikai tie kalendārā reģistrētie notikumi, kas nav privāti un konfidenciāli. Sistēma neveic datu ielasīšanu par dienām, kurās reģistrēts atvaļinājums vai slimības lapa.

 

Importētie dati tiek attēloti kā jauni laika ieraksti. Ja periodā jau ir ievadīts laiks vai ja imports tiek veikts atkārtoti, sistēma atkārto datu ielasīšanas darbību un pievieno ierakstus klāt jau esošajiem, neveicot datu atjaunošanu vai dzēšanu.