Darbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai

Darbinieku sarakstā attēlotas personas amata datu noklusētās vērtības. Ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības (kas ietver sevī informāciju no plānošanas vienības kartītes sistēmā Horizon), no piedāvātā darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība, kurai veikt laika uzskaites darbības.

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Ievade

 

 

Sarakstā tiek attēlotas vairākas uzskaites vienības tikai tad, ja sistēmā Horizon ir izveidotas vairākas spēkā esošas plānošanas vienības. Ja izveidota tikai viena laika plānošanas vienība, tad modulī Pašapkalpošanās WEB personas amata dati tiek attēloti noklusēti un izvēle no saraksta netiek piedāvāta.

Pēc personas uzskaites vienības izvēles (gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības) iespējams veikt laika uzskaites darbības, piemēram, laika ievadi pa funkcijām. Sistēmā tiek saglabāta izvēlētā personas uzskaites vienība un par to tiek veiktas laika uzskaites darbības.

 

Lai veiktu laika uzskaiti par citiem darbiniekiem, no piedāvātā darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība, kurai veikt laika uzskaites darbības. Lai Horizon WEB lietotājs varētu veikt laika uzskaiti par citiem darbiniekiem, viņam Horizon jābūt nodefinētam kā Apstiprinātājam ar tipu Uzskaitvedis (Pamatdati -> Personāla uzskaite  -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji) attiecīgajā administratīvajā struktūrvienībā. Iespējams veikt laika uzskaiti par vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi. 

 

Pēc uzskaites vienības izvēles iespējams veikt laika uzskaites darbības, piemēram, laika ievadi pa funkcijām. Sistēmā tiek saglabāta izvēlētā uzskaites vienība un par to tiek veiktas laika uzskaites darbības. Pēc ievadīto darbību saglabāšanas attiecīgie darbinieki var apskatīt datus par sevi.