Darba laika uzskaite (DLU)

Darba laika uzskaites modulis nodrošina darbinieku darba laika uzskaites funkcionalitāti - darba laika uzskaites dokumentu ievadi, apskati, labošanu un ievadītās prombūtnes dotajā periodā atspoguļošanu. Modulis pieejams atkarībā no iegādātās sistēmas konfigurācijas.

Darba laika uzskaites dokumentu ievadi nosaka Horizon WEB un RVS Horizon lietotāja tiesību konfigurācija - dokumentu ievade par konkrētu struktūrvienību veicama darbiniekam ar attiecīgi nodefinētām Horizon lietotāja tiesībām, piemēram, darba laika uzskaitvedim, vadītājam u.tml.