Novērtējuma protokoli

Sadaļā Novērtējumi Horizon WEB tiek attēlots tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku novērtējuma protokolu saraksts.

Izvēlne: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Novērtējumi.