Lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

Sadaļā Lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi Horizon WEB attēlo tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, visu viņam padoto darbinieku lietošanā esošos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus.

Izvēlne: Darba vieta -> Manu darbinieku dati -> Ilgtermiņa ieguldījumi -> Lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi.

 

 

Sarakstā iespējams iekļaut arī likvidētos ilgtermiņa ieguldījumus, atzīmējot Rādīt likvidētos.