Kvalifikācijas pakāpes pārskats

Sadaļā Kvalifikācijas pakāpes pārskats Horizon WEB tiek attēlots tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku kvalifikācijas pakāpes  dokumentu saraksts.

Izvēlne: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Kvalifikācijas pakāpes pārskats.