Atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

Sadaļā Atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi Horizon WEB attēlo tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku atbildībā esošos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus.

Izvēlne: Darba vieta -> Manu darbinieku dati -> Ilgtermiņa ieguldījumi -> Atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi.

 

 

Sarakstā iespējams iekļaut arī likvidētos ilgtermiņa ieguldījumus, atzīmējot Rādīt likvidētos.