Kontaktinformācija

Sadaļā Kontaktinformācija Horizon WEB attēlo tās tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku kontaktinformāciju no RVS Horizon personu saraksta.

Izvēlne: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Kontaktinformācija.

 

 

Pieejama atlases nosacījumu josla, kurā iespējams norādīt atlases parametrus:

- Struktūrvienība un pazīme Atlasīt arī no apakšstruktūvienībām - ja atzīmēta izvēles rūtiņa, tiks atlasītas norādītās struktūrvienības un tajā ietilpstošo apakšstruktūrvienību dati;

- Darbavietas adrese;

- Vārds un Uzvārds.

Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.