Ceļazīmes labošana un anulēšana

Lai skatītu, labotu vai anulētu kādu savu izveidoto ceļazīmes pieteikumu, jāatver Ceļazīmju saraksts.

Izvēlne: Autotransports -> Ceļazīmes.

 

 

Sarakstā, atkarībā no uzdotajiem filtrēšanas nosacījumiem, ir redzamas saglabātās, bet nepieteiktās ceļazīmes ar statusu Jauns, pieteiktās ceļazīmes ar statusu Pieteikts, apstiprinātās ceļazīmes ar statusu Apstiprināts un noraidītās ceļazīmes ar statusu Jauns.

 

Labot un papildināt informāciju iespējams tikai ceļazīmēm ar statusu Jauns.

Atļauts labot visus rediģēšanai pieejamos datus.

 

Lai skatītu, labotu vai anulētu kādu savu izveidoto ceļazīmes pieteikumu, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, jāatver nepieciešamās ceļazīmes ievadlogs labošanas režīmā. Ievadloga izskats un pieejamie ievadlauki ir analoģisks kā jauna ieraksta veidošanas ievadlogam (sk. Jaunas ceļazīmes ievadīšana).

 

Kad informācija izlabota vai papildināta, bet vēl nevēlaties pieteikt ceļazīmi, to jāsaglabā, nospiežot pogu .

 

Ja ceļazīme ir pilnībā aizpildīta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga .

Ceļazīme nonāk apstiprināšanā pie pieteikumā norādītā apstiprinātāja.

 

Ceļazīmi iespējams anulēt, ievadlogā nospiežot pogu - ceļazīmes statuss tiek nomainīts uz Anulēts un tālākas darbības ar to vairs nav iespējamas.

 

Lietotājs, kas ceļazīmē norādīts kā Apstiprinātājs, nevar to labot, bet tikai Apstiprināt vai Noraidīt (sk. Ceļazīmes apstiprināšana).