Ceļazīmes apstiprināšana

Kad ceļazīme ir pieteikta, tā nonāk ceļazīmē norādītajam apstiprinātājam uz apstiprināšanu. Par katru pieteikto ceļazīmi atbildīgais vadītājs tiek informēts, saņemot ziņu e-pastā.

Ceļazīmju sarakstā ar statusu Pieteikts ir pieejamas visas autovadītāju pieteiktās, bet vadītāju vēl neapstiprinātās ceļazīmes.

Izvēlne: Autotransports -> Ceļazīmes.

 

 

No saraksta, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, atver attiecīgās ceļazīmes ievadlogu. Atverot pieteikto ceļazīmi, vadītājam ir pieejamas divas iespējas - apstiprināt vai noraidīt.

 

Lai apstiprinātu ceļazīmi, jānospiež poga .

Apstiprinātas ceļazīmes statuss tiek nomainīts no Pieteikts uz Apstiprināts.

Ceļazīmes pārbaudi no grāmatvedības uzskaites viedokļa veic grāmatvedis RVS Horizon pusē, kur iespējams veikt arī citas ceļazīmes apstrādes funkcijas, ja sistēmas lietotājam ir piešķirtas tādas tiesības.

 

Lai ceļazīmi noraidītu, jānospiež poga . Noraidot ceļazīmi, vadītājam jāaizpilda lauks Pamatojums, norādot ceļazīmes noraidīšanas iemeslu.

Noraidītas ceļazīmes statuss tiek nomainīts no Pieteikts uz Jauns, un tā kļūst pieejama ceļazīmes pieteicējam labošanai vai anulēšanai (sk. Ceļazīmes labošana un anulēšana). Par ceļazīmes noraidīšanu tās pieteicējs tiek informēts, saņemot ziņu e-pastā.