Jauna brīvas formas pieteikuma izveidošana

Jauna brīvas formas pieteikuma izveidošana tiek veikta no Brīvas formas pieteikumu saraksta.

Izvēlne: Pieteikumi -> Brīvas formas pieteikumi.

 

Jānospiež poga - tiek atvērta Brīvas formas pieteikuma ievadforma, kurā jāaizpilda nepieciešamie ievadlauki.

 

 

Augšpusē kreisajā malā redzams Brīvas formas pieteikuma tipa nosaukums.

 

Pieejami šādi ievadlauki:

Pieteikuma numurs

Brīvas formas pieteikuma numurs;

Pieteikuma datums

Brīvas formas pieteikuma datums;

Statuss

Redzams pieteikuma statuss, sākotnēji statuss ir Sagatave.

Pieejami statusi: Anulēts, Apstiprināts, Noraidīts, Pieteikts, Sagatave un Slēgts.

Darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds, tiek attēlotas darbinieka tiesiskās attiecības.

Struktūrvienība

Lauks tiek aizpildīts automātiski no pamatslodzes Personas amata datu kartītes.

Amats

Lauks tiek aizpildīts automātiski no pamatslodzes Personas amata datu kartītes.

Iestāde

Lauks ir pieejams, ja Horizon tiek strādāts vairāku nodokļu maksātāju režīmā - tiek aizpildīts automātiski no primārajām Tiesiskajām attiecībām.

Pamatojumu saraksts

Noklikšķinot uz ,  izvēlas nepieciešamo pamatojumu no piedāvātā Pamatojumu saraksta.

Brīvas formas teksts

Lauku iespējams aizpildīt no Pamatojuma saraksta, nospiežot pogu vai ievadot manuāli.

Piezīmes

Komentāri brīva teksta veidā.

 

Kad aizpildīts viss  pieteikums vai tā daļa, pieteikumu saglabā, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts un ievadformai parādās jauna poga un sadaļa Failu pielikumi.

Ja pieteikumu vēl nevēlaties pieteikt, tad darbu var beigt, pārejot uz citu izvēlnes punktu vai izejot no sistēmas. Pieteikums būs pieejams Brīvas formas pieteikumu sarakstā ar statusu Sagatave, kur vēlāk to varēs atvērt tālākai aizpildei un rediģēšanai.

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tā ir pārbaudīta, saglabāta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga .

 

Tiek automātiski izveidots Apstiprināšanas uzdevums, kura izveide, atkarībā no scenārija konfigurācijas RVS Horizon, darbiniekam ir vai nav jāapstiprina.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzams pieteikums, kuram statuss ir mainījies uz Pieteikts. Līdz ar to pieteikuma ievadforma ir pieejama skatīšanās režīmā - lauki vairs nav labojami un pieejamas tikai pogas  un .