Brīvas formas pieteikumi

Horizon WEB pašapkalpošanās režīmā nodrošina iespēju Brīvas formas pieteikumu, kas paredzēti dažādu pieteikumu, kas tiek aprakstīti brīvas formas teksta veidā, iesniegšanai pieteikšanai un saskaņošanai/apstiprināšanai.

Brīvas formas pieteikumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto Brīvas formas pieteikumu apstrāde tiek veikta RVS Horizon.