Avansa rindu papildināšana

Ja pieteiktam komandējumam ir nepieciešams papildināt avansa summas, tad to var veikt arī apstiprinātā komandējuma pieteikumā, kamēr tam vēl nav ievadīta komandējuma atskaite.

 

Lai ievadītu jaunas avansa summas:

1) atver komadējuma pieteikumu sarakstu (Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi);

2) atver nepieciešamo komadējuma pieteikuma dokumentu;

3) sadaļā Avansam nepieciešamās summas papildina avansa summu sarakstu, nospiežot pogu .

4) kad vajadzīgās summas ievadītas, nospiež pogu - tiks izveidots jauns Avansa pieteikumu komplekts un atbilstošais Avansa pieteikumu komplekta apstiprināšanas uzdevums.

5) ja ir jāapstiprina Apstiprināšanas uzdevuma izveide, tad uz ekrāna tiek atvērts izveidotais Apstiprināšanas uzdevums, un tas jāapstiprina, nospiežot pogu . Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāapstiprina, tad tālāk lietotajam iespējams pāriet uz citu izvēlni vai iziet no sistēmas.

 

Savu avansa pieteikumu komplektu statusu lietotājs var redzēt izvēlnē Pieteikumi -> Avansa pieteikumu komplekti.