Avansa pieteikumu komplekti

Dokuments Avansa pieteikumu komplekts, kurš satur informāciju par komandējuma avansam nepieciešamajām summām, izveidojas automātiski pēc tam, kad komandējuma pieteikums ir veicis apriti atbilstoši saskaņošanas scenārijam un ir apstiprināts. Avansa pieteikuma komplekta dokumenti redzami avansa pieteikumu komplektu sarakstā, kur to var atvērt skatīšanai vai labošanai, iespējams izsekot tā statusam.

 

Izvēlne: Pieteikumi -> Avansu pieteikumu komplekti.

 

 

Automātiski izveidojas arī Avansa pieteikumu komplekta apstiprināšanas uzdevums, kas tiek nodots saskaņošanai atbilstoši  RVS Horizon definētajam saskaņošanas scenārijam, skat.Avansu pieteikumu apstiprināšana.

 

Ja pēc dokumentu aprites plūsmas uzņēmumā nav atsevišķi jāsaskaņo avansa pieteikumi, tad tas ir jānorāda Horizon konfigurācijā - saskaņošanas uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Saskaņošana -> Apakšlappuse Pieteikumu komplekti) jāizdzēš vērtība laukā Avansa pieteikumu komplekta apstiprināšanas uzdevuma tips.