Autovadītāju definēšana un piesaiste autotransporta kartītēm

Visiem uzņēmuma autovadītājiem jābūt izveidotām Autovadītāju kartītēm. Autovadītāja kartītes ievade un ievadīto kartīšu saraksts ir pieejams RVS Horizon izvēlnē Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autovadītāju kartītes.

 

Lappusē Persona nospiežot pogu , automātiski tiks parādīts personu saraksts (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts), kurām ir piešķirta attiecīgā loma (Autovadītājs). Personu sarakstam ir jābūt aizpildītam iepriekš un atbilstošajiem darbiniekiem ir jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Autovadītājs. Izvēloties personu no šī saraksta, dati tiks ievietoti autovadītāja kartītē. Izmantojot personas un WEB lietotāja sasaisti, iespējams autorizēties Horizon WEB sistēmā.

 

 

Tikai attiecīgajām autotransporta kartītēm piesaistītajiem autovadītājiem un to padotajām personām iespējams apskatīt informāciju par autotransporta kartītēm, ievadīt maršrutus, ceļazīmes un apstiprināt tās Horizon WEB (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartītes -> Pievienot / Labot -> Lappuse Saistītie dati).