Autotransporta kartītes

Horizon WEB tiek atspoguļoti Horizon autotransporta kartītē ievadītie dati. Šie dati Horizon WEB pieejami tikai apskates režīmā. Datu sākotnējā ievade tiek veikta Horizon sistēmā.

 

Izvēlne: Autotransports -> Autotransporta kartītes

Lai autotransporta kartīte būtu pieejama Horizon WEB, tai jābūt statusā Aktīvs.

 

Piekļuve autotransporta kartīšu sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon definētajām lietotāju tiesību lomām. Web lietotājs Horizon WEB var apskatīties informāciju tikai par tām autotransporta kartītēm, kurām tas ir piesaistīts kā autovadītājs.

Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem Web lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var apskatīties datus par autotransporta kartītēm, kurām tie piesaistīti kā autovadītāji, kā arī datus par autotransporta kartītēm, kurās kā autovadītāji piesaistīti viņu padotie darbinieki.

 

Lai apskatītu kādu autotransporta kartīti, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, jāatver nepieciešamās Autotransporta kartītes ievadlogs apskates režīmā. Autotransporta kartītes ievadlogs sastāv no vispārējas informācijas par automašīnu un vairākām ar virsrakstiem nodalītām sadaļām: Informācija; Tehniskie dati; Degvielas uzskaite; Saistītie dati; Attēls; Dimensijas un ĪpašībasSadaļas tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas . Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas .

 

Autotransporta kartītes ievadlogā pieejama vispārējā informācija par automašīnu:

Reģistrācijas numurs

autotransporta kartiņas kods uzņēmuma iekšējā uzskaitē.

Papildkods

transporta līdzekļa reģistrācijas numurs.

Reģ. apl. numurs

transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības numurs.

Apliecības derīguma termiņš

transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības derīguma termiņš.

Statuss

transporta līdzekļa statuss. Autotransporta dokumentos tiek izmantotas tikai Aktīvas autotransporta kartiņas.

Struktūrvienība

struktūrvienības nosaukums.

Marka

transporta līdzekļa marka.

Modelis

transporta līdzekļa modelis.

VIN

šasijas numurs.

 

 

 

 

 

 

Dimensijas