Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti

Kad komandētais darbinieks ir ievadījis un iesniedzis komandējuma atskaiti, automātiski izveidojas dokuments Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts, kas pieejams Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu sarakstā, kur to var atvērt skatīšanai vai labošanai, iespējams izsekot to statusiem.

 

Izvēlne: Pieteikumi -> Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti.

 

 

Automātiski izveidojas arī Attaisnoto izdevumu pieteikumu apstiprināšanas uzdevums, kas tiek nodots saskaņošanai atbilstoši  RVS Horizon definētajam saskaņošanas scenārijam, skat. Attaisnoto izdevumu apstiprināšana.

 

Ja pēc dokumentu aprites plūsmas uzņēmumā nav atsevišķi jāsaskaņo attaisnoto izdevumu pieteikumi, tad tas ir jānorāda Horizon konfigurācijā - saskaņošanas uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Saskaņošana -> Apakšlappuse Pieteikumu komplekti) jāizdzēš vērtība laukā Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekta apstiprināšanas uzdevuma tips.