Viena līmeņa atskaite

Atskaites dati Atskaišu portālā tiek attēloti vienā līmenī - atbilstoši atlases parametriem un lietotāja tiesībām atlasītie dati pieejami Horizon WEB galvenajā logā.

Izvēlne: Atskaites -> Atskaišu grupa -> Atskaites nosaukums.

 

 

Dokumenta galvenē redzama Struktūrvienība, kas piesaistīta WEB lietotāja objektu sarakstā un kuras datus lietotājam ir tiesības skatīt.

Vecāku maksu atskaitēm galvenē redzama Izglītības iestāde atbilstoši WEB lietotāja objektu sarakstā norādītajam.

Ja lietotājam piesaistītas vairākas struktūrvienības/ izglītības iestādes, ir iespējams izvēlēties, kuras dati tiks skatīti.

 

Pieejama atskaites atlases parametru josla atbilstoši RVS Horizon konfigurācijā norādītajiem parametriem.

Ievadītos atlases parametrus iespējams notīrīt, nospiežot pogu .

Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.

Iespējams mainīt atskaites kolonnu platumu, sakārtot pēc vienas vai vairākām kolonnām u.c. Horizon WEB standarta darbības.

 

Atskaitēs, kurās tiek attēlota dokumentu sarakstu informācija, ja RVS Horizon dokumentam ir piesaistītas vairākas struktūrvienības, atskaites rinda tiek izcelta citā krāsā.

 

Atskaitei pieejamas pogas:

Ieslēgt/ Izslēgt ātro datu atlasi - zem tabulas virsraksta tiek atvērta ātrās filtrēšanas josla, lai varētu uzdot saraksta filtrēšanas nosacījumus;

Ieslēgt/ Izslēgt grupēšanu - virs tabulas virsraksta tiek atvērta grupējošā josla, kurā iespējams ar peli ievilkt no izskatā esošajiem tos laukus, pēc kuriem nepieciešams sagrupēt sarakstu;

Atvērt atskaiti skatīšanai, saglabāšanai un izdrukāšanai - tiek atvērts logs, kurā jānorāda izdrukas formu un tās tipu;