Atskaišu attēlojums

Atskaišu portāla izvēlnes

 

Hortāls pieejams Horizon WEB galvenajā izvēlnē - sadaļā Atskaites.

 

Otrā un trešā apakšlīmeņa izvēlnes tiek ģenerētas automātiski, lietotājam autorizējoties Horizon WEB. Izvēlnes saturs atkarīgs no lietotāja tiesībām un lietotājam piesaistīto objektu vērtībām.

Otrā līmeņa izvēlnē pieejamas Hortāla konfigurācijā definētās Atskaišu grupas, ievērojot tām norādīto secību.

Trešā līmeņa izvēlnē pieejami Hortāla konfigurācijā definētie Atskaišu nosaukumi, ievērojot secību.

 

 

Atskaišu saturs Horizon WEB

 

Atskaišu attēlojums un saturs ir atkarīgs no RVS Horizon bāzes saraksta, kas izmantots atskaites pamatā. Atskaitē redzamos datus, pieejamos atlases parametrus un izdrukas formas nosaka:

-WEB lietotājam piesaistītie objekti, kas ierobežo lietotājam pieejamos datus – struktūrvienība, izglītības iestāde;

-Noklusētais filtrs atskaites konfigurācijā, kas ierobežo atskaitē iekļaujamo bāzes saraksta datu kopu;

-Atskaites parametri – atlases parametrs pieejams Horizon WEB, ja atskaites konfigurācijā tam piešķirta pazīme Redzams;

-Atskaišu papildgrupas, kas nosaka WEB lietotājam pieejamo atskaišu kopu;

-Izdruku papildgrupas, kas nosaka WEB lietotājam pieejamās izdrukas formas;

-RVS Horizon lietotāja, kas piesaistīta WEB lietotāja objektu sarakstā, tiesības un definētie Administratīvie filtri.

 

Atbilstoši detalizācijas līmenim Horizon WEB pieejamās atskaites iedalāmas:

- viena līmeņa atskaite;

- vairāku līmeņu atskaite.