Vairāku līmeņu atskaite

Atskaites dati Atskaišu portālā tiek attēloti vairākos līmeņos.

Atbilstoši atlases parametriem un lietotāja tiesībām tiek atlasīti un Horizon WEB galvenajā logā pieejami atskaites augstākā līmeņa dati. Atskaites sarakstu veido rindas, kurām katrai pieejami detalizēti dati – dziļāks atskaites līmenis.

Izvēlne: Atskaites -> Atskaišu grupa -> Atskaites nosaukums.

 

 

Finanšu pārskatu attēlojums Horizon WEB

 

Vairāku līmeņu atskaites piemērs Horizon WEB ir Finanšu pārskatu atskaites, kuras veidotas uz RVS Horizon bāzes sarakstu Finanšu pārskatu aprēķini un Pārskatu izvērsums pa dokumentiem pamata.

 

Atskaites līmeņi:
 

1.Pārskatu aprēķinu saraksts.
Sarakstā skatāmas finanšu pārskatu grupas, par kurām ir veikts posteņu aprēķins. RVS Horizon atskaite pieejama izvēlnē Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini. Horizon WEB pieejami pārskatu aprēķini, kuriem RVS Horizon piešķirta pazīme Publiski pieejams (pieejama Pārskata aprēķinu sarakstā, atverot aprēķinu labošanai).

 

2.Pārskata aprēķina rezultāti.
Konkrētā pārskata aprēķina rezultāti pieejami, nospiežot uz aprēķina nosaukuma atskaites 1.līmenī.
Šajā līmenī pieejama atlases parametru josla atbilstoši RVS Horizon konfigurācijā norādītajiem atskaites parametriem. Tiem papildus Horizon WEB pieejams parametrs Projekts. Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.

 

 

3.Aprēķina rezultātu rindas pirmdokumentu saraksts.
Tiek atvērts, nospiežot uz izvēlētās rindas koda atskaites 2.līmenī. Sarakstā pieejami visi pirmdokumenti, kas iekļauti konkrētajā aprēķina rezultātā.

 

Visos atskaites līmeņos pieejamas Horizon WEB standarta darbības – iespējams mainīt atskaites kolonnu platumu, sakārtot pēc vienas vai vairākām kolonnām u.tml.,

un ir pieejamas pogas:

Ieslēgt/ Izslēgt ātro datu atlasi - zem tabulas virsraksta tiek atvērta ātrās filtrēšanas josla, lai varētu uzdot saraksta filtrēšanas nosacījumus;

Ieslēgt/ Izslēgt grupēšanu - virs tabulas virsraksta tiek atvērta grupējošā josla, kurā iespējams ar peli ievilkt no izskatā esošajiem tos laukus, pēc kuriem nepieciešams sagrupēt sarakstu;

Atvērt atskaiti skatīšanai, saglabāšanai un izdrukāšanai - tiek atvērts logs, kurā jānorāda izdrukas formu un tās tipu;