Atskaišu portāls - Hortāls

Horizon Atskaišu portāls jeb Hortāls ir atsevišķs Horizon WEB modulis, kurš tiek administrēts RVS Horizon pusē.

 

Moduļa funkcionalitāte:

1.RVS Horizon:

1.1.Izdruku papildgrupu aprakstīšana un tām atbilstošo izdrukas formu piesaistīšana – nosaka izdrukas formas, kas pieejamas Horizon WEB lietotājiem;

1.2.Atskaišu papildgrupu aprakstīšana - tiek izmantotas Horizon WEB lietotājam pieejamo atskaišu ierobežošanai;

1.3.Hortāla konfigurācija – apraksta atskaites, kas pieejamas Horizon WEB, kā arī to izskatu un atlases parametrus;

1.4.Horizon lietotāju izveide/ tiesību definēšana, un Horizon WEB lietotāju izveide un atbilstošo mainīgo objektu vērtību definēšana;

1.5.Notikumu administrēšana – pieejama informācija par Horizon WEB izmantotajām atskaitēm un atlases parametriem;

2.Horizon WEB:

2.1.Darbinieku autorizēšanās Horizon WEB sistēmā, izmantojot izveidoto Horizon WEB lietotāju parametrus;

2.2.Atskaišu izvēlne – saturs tiek attēlots atbilstoši RVS Horizon definētajiem uzstādījumiem un izveidotajai atskaišu kopai;

2.3.Pieejamo atskaišu apskate, pārlasīšana, izdrukāšana.