Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana

Ja RVS Horizon Scenārija konfigurācijā ir norādīts, ka atbilstošajā etapā ir jāapstiprina apstiprināšanas uzdevuma izveide, tad pēc pieteikuma pieteikšanas vai iepriekšējā etapa Apstiprināšanas uzdevuma izpildes, uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs.

Saskaņotājs automātiski ir norādīts, atbilstoši sistēmā noteiktajam pieteikuma apstrādes scenārijam. Ja nepieciešams, saskaņotāju var mainīt, izvēloties no piedāvātā darbinieku saraksta.

Nospiežot pogu ,  Apstiprināšanas uzdevumu saņems norādītais Saskaņotājs.